कैदीको मृत्युको विषयमा बीर अस्पतालले यसो भन्यो (विज्ञप्ति सहित