अविरल वर्षात का कारण पहिरो जाँदा डाँडाखुटी दमारगाउ सिचाइ कुलो अवरुद्द!