तुल्सिपुरमा कृषकहरुलाई सोमबार देखि अनुदानमा तोरीको बिउ बितरन गरिदै।