राउटे भन्छन भोक भोकै मर्न लाग्यौं, भन्छन-लत्ता कपडा र खान दे सरकार! सुत्केरी महिला र बालबालिकाको अवश्था नाजुक!