यातायात व्यवस्था बिभाग र संयुक्त कार्यदलको बैठक सम्पन्न।