५ लम्मर युरिया का लागि ४ घन्टा लाइनमा, कता छ स्थानिय सरकार?