दाङ्गमा लकडाउन केही खुकुलो पारियो, २८ गते सम्म लकडाउन जारी रहने!