दाङमा दुई वटा एम्बुलेन्स एक आपसमा ठोकिदा एक घाईते।