पोल गाडेको ८ वर्ष भयो तार टाङ्गिइएन, तिहार सम्म बत्ती बाल्छौ,वडा अध्यक्ष,