लक्ष्मी बैंकका ३ जना कर्मचारीमा पनि कोरोना देखिएको छ