तुल्सिपुर कि लक्ष्मी बुढा बिस्तारमा सहयोगको आस गर्दै