जोखिम बढ्दै गयो, कक्षाकोठामा पठनपाठन गर्ने न सकिने ;शिक्षामन्त्री पोखरेल