६ जना प्रहरीलाई कोरोना पुष्टि ,वडा प्रहरी कार्यालय सील