नेपालगंज को हाेटेल ह्वाईट हाउसलाई आईशाेलेशन सेन्टर बनाईदै