कोरोना परिक्षण गरेको डेढ घण्टामै नतिजा दिने परीक्षण सुरु गरिदै