विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुने को संख्या ६ लाख ९२ हजार नाघ्यो