प्रहरीको कोठाबाट एक किलो सुन जस्तो देखिने धातु बरामद