कतार च्यारेटी र इस्लामिक रिलिफको टोलीद्वारा बाँकेका क्वारेन्टाइनको अनुगमन