आयुर्वेद अस्पताल बिजौरी बाट स्वर्णप्राशन विधि बाट उपचार सुरु।