म स्वतन्त्र उमेदवार हैन रास्ट्रको उमेदवार हुँ- दिपक वली।