स्वर्गीय आमाको पुण्यतिथी खर्च बाट बालबालिका लाइ खेल सामग्री सहयोग।