तुलसीपुरका चार जना कार्यपालिका सदस्य समाजवादीमा प्रवेश।