संक्रमण बढेपछि तुलसीपुरका विद्यालय माघ ३ गते सम्मका लागी बन्द।