शुसिला राना बचाउ अभियान लाई विदेश बाट २० हजार आर्थिक सहयोग।