श्रीमती को सम्झना मा बौद्द गुम्बा लाई बुद्दको मुर्ती सहयोग।