संकटमा गाई गोरु संरक्षण केन्द्र, योगी आदित्यनाथको नाम बाट खोलिएको गाई संरक्षण केन्द्र लाई सहयोग हुदैन-वडा अध्यक्ष।