उदाहरणिय काम गरेको २८ वर्ष पछी सम्मानित भए काँग्रेस नेता-खरेल