मेयर घनश्याम पाण्डे र वडा अध्यक्ष वि क द्वारा राउटे जाती लाई आर्थिक सहयोग।