उपमहानगरको इन्धन घोटाला फाइल अख्तियारमा बुझाउछु-एग्गे बहादुर बुढा।