अब विद्यार्थिले पढन घरबाट बाबा आमा संग पैसा माग्न पर्दैन : जनर्दन शर्मा ।