विस्तृत अध्ययन बिना पुल बनाउदा खोला थुनिन पुग्यो। थुनिएको खोलाले किसानको खेत बगायो।