अब नविकरण नगरेकै कारण अनलाइन मिडियाको दर्ता खारेज नहुने।