उपमहानगरको पशुसेवा शाखा बाट ५६ लाख बढी बजेट फ्रीज!