चर्को शुल्क असुल्दै सरकारी विद्यालय, मुकदर्शक स्थानिय सरकार!