तुलसिपुरको बिकट ठाँउ कल्लेमा आज देखी बिजुली बत्ती सुचारु।