९ वर्षिय नाबालक भन्छन आमाको किरिया बसेको छु घरमा खाने छैन!