दाङ्ग को तुलसिपुर क्षेत्र देखि उत्तरको आकासमा देखियो अनौठो दृश्य!