बुर्जुवा चिन्तन बोकेको समूह छोडेको हुँ कम्युनिस्ट छोडेको होइन चौधरी-