नेपाल परिवार दलद्धारा राष्टिय सहमतिको सरकार गठन गर्न माग।