संक्रमण जोखिमका कारण तत्काल विद्यालय खोल्न सकिँदैन।