अन्तिम शोकदिन का दिन उपश्थित भइ समवेदना प्रकट र शोक भोज ग्रहण गरी दिन याचना!