टेकु अस्पतालले पनि माग्न थाल्यो कोरोना संक्रमितसँग धरौटी।