हरियाली सा व उ स का अध्यक्ष काठ सहित पक्राउ, मुद्दा चलाउने तयारी भइ रहेको छ,जिल्ला बन अधिकृत!