प्रधानमन्त्रीका ३ जना सल्लाहकार र प्रमुख सोकिय सचिबलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी।