पुगेन जिल्ला प्रशासनले दिएको सूचना जिल्ला प्रहरी सम्म : व्यापारिहरु परे अलमल