त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछि हट्यो परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट