बाँके प्रशासन ले जोखिम क्षेत्र सिल गर्ने रणनीति तय गर्दै