पासपोर्ट लिनेको संख्या घट्दै, १३ लाखबाट ४ लाखमा सीमित